Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-079683-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa Liên thông” - Thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và cho đến khi trả kết quả
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân Đăng ký Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên đến tại Bộ phận “Một cửa Liên thông” thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư để tiếp nhận hồ sơ và được hướng dẫn chi tiết thủ tục có liên quan theo quy định của luật doanh nghiệp. Khi cán bộ Bộ phận “Một cửa Liên thông” đã được hướng dẫn chi tiết theo luật định của Luật doanh nghiệp, tổ chức cá nhân phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa Liên thông” thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư để tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ (số: 02 đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai)
Bước 3: Công chức ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
- Khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ thủ tục, hợp lệ thì viết giấy hẹn ngày trả kết quả giao cho người nộp; đồng thời viết phiếu chuyển hồ sơ chuyển vào phòng Đăng ký kinh doanh để xử lý hồ sơ và làm hoàn chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh trình lãnh đạo ký.
- Sau khi lãnh đạo đã ký xong Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh; Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh về lại tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và Phô tô Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh gửi cho các cơ quan chức năng có liên quan: Cục phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành trong tỉnh có liên quan theo chức năng ngành nghề kinh doanh.
Bước 5: Tổ chức, cá nhân kinh doanh nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, bao gồm:
+ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;
+ Biên lai thu tiền hoàn chỉnh hồ sơ Đăng ký kinh doanh.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h đến 17h00 từ thứ hai đến thứ sáu và sáng 7 hàng tuần (trừ ngày lễ nghỉ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người đại diện theo ph¸p luật của doanh nghiệp nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm quản lý doanh nghiệp trước pháp luật
Trường hợp chủ doanh nghiệp tuổi già, sức yếu, bị bệnh tật không thể điều hành được doanh nghiệp thì có thể thay thế thành viên trong gia đình đủ tuổi lao động, có trình độ học vấn để làm chủ doanh nghiệp; hay còn gọi là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Dự thảo điều lệ
Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu (có công chứng)
Quyết định chuyển đổi của Chủ tịch công ty
Giấy đề nghị chuyển đổi từ Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với Công ty kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phảI có vốn pháp định
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề
Mẫu tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế: 08-MST; (theo mẫu hướng dẫn Thông tư của số: 85/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 07 năm 2007của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế)
Giấy đề nghị chọn cơ sở khắc dấu của doanh nghiệp (theo thủ tục hướng dẫn của Công an tỉnh) (1bộ hồ sơ)
Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) Trong đó: - Hồ sơ Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bộ. - Hồ sơ chuyển cơ quan Cục thuế tỉnh: 01 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị chọn cơ sở khắc dấu của doanh nghiệp
Giấy đề nghị chuyển đổi từ Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH một thành viên
Tải về
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty TNHH một thành viên
Tải về
Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu số: 08-MST
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
lệ phí cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh 200.000 VNĐ/1lần cấp.
Mức thu lệ phí hồ sơ khắc dấu của Công an tỉnh 270.000VNĐ/1 lần cấp.
Mức thu tiền hồ sơ ĐKKD (bì hồ sơ, các đơn, mẫu,…) cho các loại hình doanh nghiệp 50.000VNĐ/1 lần cấp
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-079683-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
25