Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-081672-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Báo chí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Báo chí Xuất bản
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân, tổ chức tự chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Cán bộ bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp đầy đủ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn ngày trả kết quả cho công dân, tổ chức.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì cán bộ bộ phận một cửa có trách nhiệm hướng dẫn Công dân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Bộ phận một cửa chuyển phòng Báo chí, xuất bản thẩm định hồ sơ
Bước 4: Sau khi thẩm định hồ sơ xong, phòng Báo chí, xuất bản tham mưu văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp thẻ nhà báo cho các cơ quan báo chí của tỉnh (kèm theo hồ sơ hợp lệ). Sau khi có kết quả Bộ sẽ gửi trực tiếp cho tổ chức, cá nhân xin cấp thẻ.
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Tiếp nhận và trả hồ sơ vào tất cả các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian nhận hồ sơ trong ngày:
+ Sáng từ 7 giờ 30’ đến 11giờ 00’;
+ Chiều từ 1giờ 30’ đến 5 giờ 00’.
- Bản khai của người đề nghị cấp Thẻ nhà báo (theo mẫu), được người đứng đầu cơ quan báo chí ký duyệt, đóng dấu của cơ quan báo chí;
- Những người đề nghị cấp Thẻ lần đầu phải có bản sao quyết định biên chế hoặc hợp đồng dài hạn được cơ quan báo chí hoặc cơ quan công chứng nhà nước xác nhận;
- Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp Thẻ nhà báo của cơ quan báo chí có chữ ký, đóng dấu xác nhận của: Người đứng đầu cơ quan báo chí, đại diện cơ quan chủ quản, đại diện cấp Hội nhà báo, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông (đối với cơ quan báo chí địa phương);
- Bản sao Giấy phép họat động báo chí có công chứng.
Số bộ hồ sơ:
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1/ Bản khai đăng ký cấp Thẻ nhà báo 2/ Tổng hợp danh sách đề nghị cấp thẻ nhà báo
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp thẻ nhà báo cho các cơ quan báo chí của tỉnh - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-081672-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Báo chí
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
33