Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-082622-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Phát thanh - truyền hình
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình gửi Bộ Thông tin và Truyền thông
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân, tổ chức tự chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Cán bộ bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp đầy đủ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn ngày trả kết quả cho công dân, tổ chức.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì cán bộ bộ phận một cửa có trách nhiệm hướng dẫn Công dân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Bộ phận một cửa chuyển phòng Bưu chính, Viễn thông thẩm định hồ sơ
Bước 4: Sau khi thẩm định hồ sơ xong, phòng Bưu chính, Viễn thông tham mưu văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép (kèm theo hồ sơ hợp lệ). Sau khi có kết quả Bộ sẽ gửi trực tiếp cho tổ chức, cá nhân xin cấp phép hoạt động truyền hình cáp và Sở Thông tin và Truyền thông (theo dõi).
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Tiếp nhận và trả hồ sơ vào tất cả các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian nhận hồ sơ trong ngày :
+ Sáng từ 7 giờ 30’ đến 11giờ 00’;
+ Chiều từ 1 giờ 30’ đến 5 giờ 00’.
- Tờ trình xin triển khai mạng truyền hình cáp;
- Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án triển khai mạng truyền hình;
- Chủ trương Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai mạng truyền hình cáp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Căn cứ pháp lý
Không có
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định hồ sơ chuyển Bộ cấp phép hoạt động truyền hình cáp (truyền hình trả tiền) - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-082622-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Phát thanh - truyền hình
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
59