Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-082909-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có yêu cầu điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịch nhận Đơn xin đính chính văn bằng chứng chỉ tại cơ sở giáo dục, hoàn thiện đày đủ và nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn sửa chữa hoặc bổ sung. Trường hợp đầy đủ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn.
Chuyển hồ sơ đến phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục.
Bước 3: - Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục kiểm tra hồ sơ tiếp nhận và hồ sơ lưu, nếu hồ sơ tiếp nhận và hồ sơ lưu chính xác thì tham mưu lãnh đạo ra Quyết định điều chỉnh điều chỉnh trong hồ sơ gốc cấp bằng, chứng chỉ, điều chỉnh trên văn bằng, chứng chỉ.
- Chuyển trả hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 4: Người nộp hồ sơ nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Văn bằng, chứng chỉ
Đơn xin đính chính văn bằng, chứng chỉ
Quyết định cải chính hộ tịch của chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Bản sao giấy khai sinh (hợp lệ)
Học bạ gốc cấp Trung học phổ thông
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin đính chính văn bằng chứng chỉ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịch - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-082909-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Chức danh, bằng cấp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
46