Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-082934-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): phòng Giáo dục và Đào tạo (văn bằng Trung học cơ sở)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an, Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Người có văn bằng chứng chỉ nộp hồ sơ, văn bằng chứng chỉ cần đóng dấu nổi (đối với văn bằng chứng chỉ chưa đóng dấu nổi) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và giao kết quả Sở Giáo dục – Đào tạo
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, văn bằng chứng chỉ cần đóng dấu nổi trên ảnh văn bằng, chứng chỉ. Chuyển hồ sơ, văn bằng chứng chỉ đến phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục.
Bước 3: - Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục kiểm tra hồ sơ: Giấy chứng minh nhân dân, ảnh trên học bạ, hộ tịch ghi trên bằng so với hội tịch trên học bạ, giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, . . . nếu chính xác thì đóng dấu nổi lên ảnh trên văn bằng chứng chỉ.
- Chuyển kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 4: Người nộp hồ sơ nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Văn bằng, chứng chỉ cần đóng dấu nổi
Học bạ gốc, có ảnh
Giấy khai sinh
Giấy chứng minh nhân dân
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đóng lại dấu nổi trên ảnh văn bằng, chứng chỉ - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-082934-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Chức danh, bằng cấp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
53