Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-085405-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Thuế - phí – lệ phí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Cục thuế hoặc Chi cục Thuế)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Cục thuế hoặc Chi cục Thuế)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Sổ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hộ kinh doanh sau khi đăng ký thuế, nếu có nhu cầu thì đến cơ quan thuế để mua hoá đơn
Đơn xin mua hoá đơn - mẫu số 02:
- Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản photocopy (có mang kèm theo bản chính để đối chiếu).
- Giấy uỷ quyền ghi rõ số Chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền (nếu chủ hộ không trực tiếp đi mua).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin mua hoá đơn - mẫu số 02
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Mua hoá đơn lần đầu đối với hộ kinh doanh - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-085405-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Thuế - phí – lệ phí
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
15