Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-085410-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Thuế - phí – lệ phí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Các quyển hoá đơn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hộ kinh doanh sau khi đăng ký thuế, đã được cấp sổ mua hoá đơn nếu có nhu cầu thì đến cơ quan thuế để mua hoá đơn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Giấy chứng minh nhân dân còn trong hạn sử dụng của người đi mua hoá đơn
- Đơn xin mua hoá đơn, ghi rõ tên chủ hộ, số chứng minh nhân dân, địa điểm kinh doanh, số lượng hoá đơn cần mua;
- Sổ mua hoá đơn đã được cơ quan thuế cấp;
- Giấy uỷ quyền ghi rõ họ tên, số chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền (nếu chủ hộ không tự đi mua).
Số bộ hồ sơ:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Theo giá in 1 quyển hoá đơn, hiện tại: 15.200 đồng/quyển hoá đơn 3LL – không phải là phí, lệ phí, ghi thu-ghi chi, mà là khoản bù đắp chi phí in ấn
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục mua hoá đơn đối với hộ kinh doanh - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-085410-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Thuế - phí – lệ phí
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
35