Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-085552-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Hành nghề thuế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại Hội đồng thi
Thời hạn giải quyết: Trước ngày thi ít nhất 15 ngày, Hội đồng thi thông báo cho thí sinh biết về việc được tham dự kỳ thi. Đồng thời, danh sách thí sinh và thông tin về địa điểm thi, thời gian thi sẽ được công bố công khai trên trang điện tử của Tổng cục Thuế trước ngày thi ít nhất 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Ghi rõ: Thông báo thí sinh dự thi và công bố danh sách thí sinh dự thi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Trước kỳ thi ít nhất 3 tháng, Hội đồng thi thông báo công khai trên 3 số báo liên tục tại ít nhất 1 tờ báo Trung ương và trên trang điện tử của Tổng cục thuế về điều kiện dự thi, hồ sơ dự thi, môn thi, hình thức thi, thời gian thi và địa điểm nhận hồ sơ dự thi, khu vực tổ chức thi, lệ phí thi và các nội dung khác liên quan đến kỳ thi.
- Người có đủ điều kiện, có nguyện vọng dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự thi để nộp cho Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trong thời hạn theo quy định. Hồ sơ đăng ký dự thi do Hội đồng thi phát hành theo mẫu thống nhất.
- Hội đồng thi tiếp nhận hồ sơ của thí sinh và trước ngày thi ít nhất 15 ngày, Hội đồng thi thông báo cho thí sinh biết về việc được tham dự kỳ thi. Đồng thời, danh sách thí sinh và thông tin về địa điểm thi, thời gian thi sẽ được công bố công khai trên trang điện tử của Tổng cục Thuế trước ngày thi ít nhất 15 ngày.
- Đơn đăng ký dự thi theo mẫu số 01.
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.
- Bằng tốt nghiệp (bản sao có công chứng hoặc chứng thực) thuộc mổt trong các chuyên ngành quy định là bằng cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người nước ngoài (bản sao có công chứng hoặc chứng thực).
- 03 ảnh mầu cỡ 4cm x 6cm chụp trong 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thì; hai phong bì có dán tam và ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận thông báo thi, kết quả thi.
- Giấy xác nhận số năm công tác chuyên môn của đơn vị mà người dự thì đã công tác tại đó.
- Các giấy tờ theo quy định được miễn môn thi (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký dự thi theo mẫu số 01
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lần đầu) - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-085552-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Hành nghề thuế
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31