Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-096230-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ngân hàng trung gian
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn tối đa 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ bộ hồ sơ giải ngân hợp lệ của khách hàng, Ngân hàng Phát Triển thực hiện giải ngân cho khách hàng. - Trường hợp hồ sơ giải ngân không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn tối đa 01 ngày làm việc, Ngân hàng Phát Triển thông báo cho khách hàng biết để bổ sung, hoàn chỉnh
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bảng kê rút vốn vay kiêm khế ước nhận nợ, ủy nhiệm chi, giấy báo có của ngân hàng phát triển gửi khách hàng…
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị giải ngân tới Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT
Bước 2: Sau khi kiểm tra kỹ chứng từ giải ngân và kiểm tra thực tế (nếu cần thiết):
- Khi chấp thuận đề nghị giải ngân của Khách hàng, Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh ký trên các chứng từ giải ngân theo quy định.
- Khi không đồng ý cấp một phần hoặc toàn bộ tiền vay, Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh ký thông báo cho Khách hàng số vốn chấp thuận giải ngân (nếu có) và có văn bản thông báo cho Khách hàng lý do từ chối cấp vốn vay theo đúng đề nghị của Khách hàng.
Bước 3: Giải ngân cho Khách hàng phần vốn vay được chấp thuận
Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ
Chứng từ chuyển khoản: Thực hiện theo Thủ tục Thanh toán trong nước
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ vay áp dụng đối với cho vay theo hạn mức
Tải về
Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ vay áp dụng đối với cho vay theo hạn mức (Trường hợp Khách hàng thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất 4%/năm từ ngày 17/4/2009 đến ngày 31/12/2009).
Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ vay áp dụng đối với cho vay từng lần
Tải về
Bảng kê rút vốn kiêm khế ước nhận nợ vay áp dụng đối với cho vay từng lần (Trường hợp Khách hàng thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất 4%/năm từ ngày 17/4/2009 đến ngày 31/12/2009).
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cho nhà xuất khẩu vay: Giải ngân vốn vay bằng chuyển khoản \ Hình thức giải ngân tạm ứng - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-096230-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Hoạt động tiền tệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
51