Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-096518-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính: Tổ chức kiểm tra hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và quyết định việc gia hạn nợ đối với các dự án có tổng thời hạn gia hạn nợ lớn hơn 1/3 thời hạn cho vay ban đầu hoặc thời hạn cho vay sau gia hạn nợ vượt quá thời hạn cho vay tối đa theo quy định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ngân hàng Phát triển
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chính quyền địa phương, cơ quan chủ quản doanh nghiệp, các Hiệp hội ngành hàng, cơ quan công an…
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tùy thuộc thời gian xử lý của cấp có thẩm quyền
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận văn bản từ chối
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ (Sau khi khách hàng được giải ngân theo hợp đồng tín dụng):
Khách hàng có văn bản đề nghị gia hạn nợ hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và các tài liệu chứng minh nguyên nhân khách quan hoặc rủi ro bất khả kháng kèm phương án trả nợ sau khi được gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gửi Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển chậm nhất 07 ngày trước ngày đến hạn trả nợ quy định trong hợp đồng tín dụng.
Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ tài liệu do khách hàng cung cấp, Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển kiểm tra tình hình thực tế của khách hàng, thực hiện thẩm định và gửi tờ trình thẩm định cùng toàn bộ hồ sơ của Khách hàng về Hội sở chính ngân hàng phát triển (Ban TDXK) để thẩm định trình Tổng Giám đốc gửi công văn đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chấp thuận/từ chối gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ
Bước 3: Cấp có thẩm quyền có công văn quyết định chấp thuận/từ chối gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, trên cơ sở đó Tổng Giám đốc ngân hàng phát triển có công văn gửi Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển để thông báo trả lời Khách hàng
Bước 4: Đối với khách hàng được chấp thuận gia hạn nợ hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển phối hợp với khách hàng lập văn bản điều chỉnh hợp đồng tín dụng trong đó xác định rõ thời điểm trả nợ gốc sau khi đã được gia hạn hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khách hàng có quan hệ tín dụng với Chi nhánh gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng, cụ thể:
+ Thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, động đất, tai nạn bất ngờ, hoả hoạn, chiến tranh, rủi ro chính trị trực tiếp gây thiệt hại về tài sản, hàng hoá của Khách hàng.
+ Khách hàng là cá nhân bị mất năng lực hành vi dân sự; bị chết, mất tích không còn tài sản để trả nợ hoặc không có người thừa kế hoặc người thừa kế không có khả năng trả nợ thay cho Khách hàng.
+ Khách hàng bị giải thể, phá sản theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
+ Các nguyên nhân khách quan bất khả kháng khác ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thực hiện phương án sản xuất kinh doanh của Khách hàng hoặc các nguyên nhân từ phía Nhà nhập khẩu như: Nhà nhập khẩu đề nghị lùi thời gian giao hàng hoặc chậm thanh toán…
Khách hàng là doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu (cổ phần hoá, giao Công ty cho tập thể người lao động và bán Công ty Nhà nước) theo quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gặp khó khăn về tài chính, nhất thiết phải được xử lý
Văn bản đề nghị gia hạn nợ/điều chỉnh kỳ hạn trả nợ của Khách hàng
Các tài liệu chứng minh nguyên nhân khách quan hoặc rủi ro bất khả kháng kèm theo phương án trả nợ sau khi được gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cho nhà xuất khẩu vay: Gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát Triển - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-096518-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Hoạt động tiền tệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20