Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-101863-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Chưa qui định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước1: Khách hàng hoặc đại diện khách hàng theo quy định của pháp luật gửi hồ sơ đề nghị xoá nợ đến các Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển (gọi chung là Chi nhánh NHPT) nơi khách hàng giao dịch
Bước2: Chi nhánh ngân hàng phát triển tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện, Chi nhánh ngân hàng phát triển có ý kiến bằng văn bản (kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị xoá nợ) gửi ngân hàng phát triển để xem xét giải quyết.
Bước3: NHPT (Trung tâm XLN) nhận và kiểm tra lại kết quả thẩm định của Chi nhánh ngân hàng phát triển và xử lý. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều kiện xử lý theo quy định, có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền.
Bước4: Bộ Tài chính tổ chức thẩm tra, có công văn đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ lãi
Bước5: Căn cứ vào công văn của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý xoá nợ lãi), ngân hàng phát triển có văn bản gửi Chi nhánh ngân hàng phát triển để thực hiện xoá nợ lãi hoặc trả lời khách hàng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khách hàng có các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, gặp khó khăn về tài chính và trả nợ vay do bị Giải thể theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
- Văn bản đề nghị xoá nợ của khách hàng hoặc đại diện của khách hàng theo quy định của pháp luật; (bản chính);
- Văn bản đề nghị xoá nợ cho khách hàng của cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên theo phân cấp quản lý (đối với khách hàng là Doanh nghiệp nhà nước) (bản chính);
- Báo cáo tài chính hai (02) năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nợ của khách hàng (đối với khách hàng là pháp nhân). Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường nơi khách hàng cư trú về tình hình tài chính của khách hàng (đối với khách hàng là thể nhân) (bản chính);
Trường hợp khách hàng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của Nhà nước thì phải nộp báo cáo kiểm toán năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xoá nợ (bản sao chứng thực);
- Hợp đồng tín dụng và Phụ lục hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh (nếu có) (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT);
- Khế ước vay vốn; Khế ước nhận nợ vay bắt buộc (đối với trường hợp được bảo lãnh) (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT), bản đối chiếu nợ vay đến thời điểm đề nghị xoá nợ (bản chính);
- Quyết định giải thể của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (bản sao chứng thực);
- Quyết định phê duyệt phương án giải thể của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (bản sao chứng thực);
- Báo cáo tài chính (quyết toán) về giải thể Công ty của Hội đồng giải thể (Ban Thanh lý) (bản sao chứng thực).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 12.02 - Đơn đề nghị XLRR của Khách hàng hoặc đại diện Khách hàng theo quy định của pháp luật.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xóa nợ lãi \Trường hợp khách hàng bị giải thể - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-101863-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Hoạt động tiền tệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27