Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-107387-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở giao dịch, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát Triển
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa 17 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị vay vốn đến Sở Giao dịch, Chi nhánh ngân hàng phát triển (sau đây gọi tắt là Chi nhánh NHPT).
- Cán bộ Chi nhánh ngân hàng phát triển tiếp nhận hồ sơ và lập Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01).
- Chi nhánh ngân hàng phát triển thẩm tra hồ sơ vay vốn.
- Có văn bản thông báo chấp thuận hoặc từ chối (nêu rõ lý do) gửi Khách hàng.
- Nếu chấp thuận: có văn bản Thông báo cho vay gửi Khách hàng (Mẫu số 10,11).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chủ đầu tư, doanh nghiệp đang có quan hệ tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; đơn vị thi công các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước
Dự án/phương án sản xuất kinh doanh phải được ngân hàng phát triển thẩm định, có hiệu quả kinh tế và đảm bảo khả năng trả nợ vay cho ngân hàng phát triển đầy đủ, đúng hạn
Khách hàng có uy tín trong quan hệ tín dụng với ngân hàng phát triển và các tổ chức tín dụng khác; có tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và lãi vốn vay thí điểm cho NHPT
Khách hàng phải mở tài khoản thanh toán và sử dụng dịch vụ thanh toán tại NHPT; đồng thời cam kết chuyển toàn bộ doanh thu của Khách hàng liên quan đến dự án/phương án sản xuất kinh doanh được ngân hàng phát triển cho vay về tài khoản này
Khách hàng chỉ gửi các tài liệu trong Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ tài chính một lần tại ngân hàng phát triển cho lần đề nghị vay vốn đầu tiên và gửi bổ sung khi các tài liệu trong hồ sơ có sự thay đổi.
* Hồ sơ pháp lý:
a) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực);
b) Điều lệ doanh nghiệp - bản sao y của Khách hàng;
c) Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã thay đổi) - sao y bản chính của Khách hàng;
d) Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - sao y bản chính của Khách hàng;
e) Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ doanh nghiệp - bản chính.
* Hồ sơ tài chính:
a. Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất (đã được kiểm toán - nếu có);
b. Báo cáo nhanh tình hình tài chính quý gần nhất (Mẫu số 05);
c. Báo cáo về tình hình quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng (Mẫu số 06).
* Phương án sản xuất kinh doanh:
a. Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh (Mẫu 02, 03 hoặc 04);
b. Phương án trả nợ vốn vay;
c. Kế hoạch vay vốn ngắn hạn các tổ chức tín dụng khác;
d. Các hợp đồng kinh tế về cung ứng hàng hóa, dịch vụ,… (nếu có);
d. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án từ khi đưa vào hoạt động.
* Hồ sơ bảo đảm tiền vay.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng kê danh mục các tổ chức tín dụng có quan hệ tín dụng - Mẫu số 06
Báo cáo nhanh tình hình tài chính Mẫu số 05
Giấy đề nghị vay vốn Mẫu số 04
Phiếu giao nhận tài liệu. Biểu mẫu số 01
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cho vay thí điểm: Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản xuất ban đầu\Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước\Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-107387-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Hoạt động tiền tệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
56