Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-107401-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: - Ngay trong ngày. - Nếu nộp hồ sơ sau 15 giờ 00 thì việc Chứng thực được thực hiện trong ngày làm việc tiếp theo, trường hợp phức tạp thì không quá 3 ngày làm việc (công chức phải viết phiếu hẹn và ghi rõ ngày trả kết quả)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản từ chối nhận di sản được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của ủy ban nhân dân cấp xã để nộp hồ sơ và yêu cầu chứng thực.
- Trường hợp người từ chối nhận di sản không thể đến trụ sở của Ủy ban nhân dân cấp xã thì công chức chuyên môn đến tại nơi ở để lấy chữ ký.
- Cá nhân xuất trình giấy biên nhận (nếu có) nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của ủy ban nhân dân cấp xã.
:
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Việc từ chối nhận di sản không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.
- Người từ chối nhận di sản phải còn minh mẫn, sáng suốt, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
- Người từ chối nhận di sản phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực.
- Thời hạn từ chối nhận di sản là 06 tháng kể từ ngày mở thừa kế.
- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (01 bản);
- Văn bản từ chối nhận di sản (03 bản) do người yêu cầu Chứng thực lập hoặc có thể yêu cầu công chức Tư pháp – Hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã lập;
- Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân khác thay thế (bản chính để đối chiếu và 01 bản photo để lưu);
- Trường hợp văn bản từ chối nhận di sản liên quan đến bất động sản thì phải photo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; các giấy tờ liên quan đến tài sản khác (nếu có) phục vụ cho việc Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản;
- Giấy chứng tử của người để lại di sản (bản chính hoặc bản sao hợp lệ);
- Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản (trường hợp thừa kế theo pháp luật);
- Di chúc được lập theo đúng quy định của pháp luật (nếu thừa kế theo di chúc).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (01 bản) - Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
10.000đồng/trường hợp.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-107401-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
19