Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-126338-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế (thị xã, thành phố), phòng Kinh tế và Hạ tầng (huyện)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá sửa đổi, bổ sung
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thương nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi thương nhân mở địa điểm kinh doanh;
Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết Giấy biên nhận trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ hoàn chỉnh.
Bước 3: Người nộp hồ sơ xuất trình giấy biên nhận và nhận Giấy phép sửa đổi, bổ sung tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, thị xã, thành phố;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khi có thay đổi các nội dung của Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá.
Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;
Bản sao Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá đã được cấp;
Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép Đối với thành phố, thị xã: 200.000 đồng/giấy/lần cấp. b) Đối với các huyện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp.
Phí thẩm định cấp giấy phép Đối với thành phố, thị xã: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. b) Đối với các huyện: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-126338-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Công thương
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27