Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-126341-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Kinh tế (thị xã, thành phố), phòng Công thương (huyện)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế (thị xã, thành phố), phòng Công thương (huyện)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Bước 2: Công chức chuyên mônkiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và lập phiếu tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ đầy đủ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.
Bước 3: Thương nhân xuất trình giấy biên nhận và nhận Giấy phép cấp lại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Trường hợp Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá hết thời hạn hiệu lực (5 năm), Thương nhân được cấp phép phải tiến hành lập hồ sơ đăng ký cấp phép lại như đối với trường hợp cấp mới.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác
Văn bản đề nghị cấp lại nêu rõ lý do
Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá đã cấp (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí cấp lại Giấy phép 25.000 đồng/lần.

0
23