Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-127208-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị (thị xã, thành phố); phòng Công thương (huyện)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép gia hạn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và viết giấy biên nhận cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung.
Bước 3: Tổ chức, cá nhân xuất trình giấy biên nhận, nộp lệ phí theo qui định, nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép xây dựng mà công trình, nhà ở chưa khởi công xây dựng thì người xin cấp Giấy phép xây dựng (kể cả Giấy phép xây dựng tạm) phải xin gia hạn Giấy phép xây dựng
Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng (tự lập)
Bảng chính giấy phép xây dựng đã được cấp
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy phép xây dựng - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-127208-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
40