Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-127363-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức cá nhân đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận Sở Khoa học và Công nghệ-98B Phạm Văn Đồng-Pleiku-Gia Lai.
Khi nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ, bộ phận tiếp nhận phải vào sổ theo dõi và có giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định thì Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
Bước 2: Nếu có nội dung, yêu cầu không thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồ sơ của tổ chức, cá nhân đến phòng Quản lý Công nghệ
Bước 4: Phòng Quản lý Công nghệ có trách nhiệm giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân đúng thời gian, đúng quy định của pháp luật. Trình Lãnh đạo có thẩm quyền ký và chuyển về bộ phận tiếp nhận
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm trả kết quả và thu phí, lệ phí của tổ chức, cá nhân đúng thời gian, đúng quy định của pháp luật.
* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ ngày lễ, tết)
Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (theo mẫu)
Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn (theo mẫu)
Phiếu khai báo thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế (theo mẫu)
Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế (theo mẫu)
Bản sao quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đàu tư hoặc giấy chứng nhận hành nghề. Trường hợp các loại giấy tờ này bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ký quyết định thành lập
Bản sao tài liệu của nhà sản xuất cung cấp thông tin như được khai trong phiếu khai báo thiết bị X- Quang. Trường hợp không có tài liệu của nhà sản xuất về các thông tin đã khai báo, tổ chức đề nghị cấp giấy phép phải tiến xác định lại các thông số kỹ thuật của thiết bị X-Quang
Bản sao hợp đồng dịch vụ xác định liều chiếu xạ cá nhân với tổ chức, cá nhân được cấp giấy đăng ký hoạt động xác định liều chiếu xạ cá nhân
Bản sao chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn. Trường hợp chưa có chứng chỉ, phía nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định
Bản dịch các tài liệu tiếng nước ngoài
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ
Tải về
Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ
Phiếu khai báo nhân viên bức xạ
Tải về
Phiếu khai báo thiết bị X-Quang
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế) - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-127363-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Năng lượng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27