Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-129621-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Phát triển đô thị
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị (thị xã, thành phố); phòng Kinh tế - Hạ tầng (huyện)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức cơ quan, đơn vị là chủ đầu tư dự án nộp hồ sơ xin thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch hoặc đồ án quy hoạch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu sót, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung đúng quy định.
Bước 3: Người nộp hồ sơ xuất trình giấy biên nhận, nộp lệ phí theo quy định, nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Tờ trình hoặc công văn xin thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch của chủ đầu tư
Thuyết minh nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng và các bản vẽ thu nhỏ in màu, các phụ lục tính toán kèm theo do đơn vị tư vấn lập;
Văn bản lấy ý kiến của nhân dân về nhiệm vụ quy hoạch thông qua đại diện tổ dân phố và UBND cấp xã trong khu vực quy hoạch; Các văn bản pháp lý có liên quan.
Bản sao (có chứng thực) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức tư vấn thiết kế. Chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng tùy vào chi phí lập đồ án quy hoạch Từ 2% đến 9% chi phí lập đồ án quy hoạch
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định nhiệm vụ - dự án quy hoạch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện (Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu chức năng của đô thị; Quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn) - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-129621-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Phát triển đô thị
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18