Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-130610-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kế từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu hồ sơ phức tạp thì kéo dài thêm không quá 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở, tổ chức chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy xác nhận Đề án bảo vệ môi trường theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và viết giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả hồ sơ chok người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định.
Bước 3: Cơ sở, tổ chức xuất trình giấy biên nhận, nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chủ dự án không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định được trích lục và sử dụng trong các hồ sơ đúng sự thực và đang có hiệu lực áp dụng.
Văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận đề án bảo vệ môi trường
Bản đề án bảo vệ môi trường được đóng thành quyển theo mẫu trang bìa và phụ bìa quy định;
Trường hợp cơ sở và khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trên địa bàn thành phố và huyện một huyện khác giáp ranh thì bổ sung thêm số lượng đề án bảo vệ môi trường theo số lượng huyện bị ảnh hưởng trực tiếp do chất thải để lấy ý kiến theo quy định.
Bản sao của một trong các loại: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư; giấy phép khai thác khoáng sản hoặc giấy phép hoạt động khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
Bản sao báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có)
Ngoài ra, còn kèm theo một số giấy tờ như:
+ 01 (một) bản chứng minh nhân dân của chủ dự án (Bản sao có công chứng);
+ 01 (một) bản trích lục lô đất sử dụng để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (Bản sao có công chứng). Trong đó, đất được sử dụng cho dự án phải là đất phi nông nghiệp (đất ở, đất sản xuất kinh doanh…).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đề án bảo vệ môi trường
Tải về
Văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận đề án bảo vệ môi trường
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy xác nhận đề án cam kết bảo vệ môi trường - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-130610-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
40