Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-130620-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất; Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 55 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người sử dụng đất chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện (nơi chưa thành lập Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất).
Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ và viết giấy hẹn cho người nộp hồ sơ ngày đến nhận Thông báo nộp thuế. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh.
Bước 3: Người sử dụng đất xuất trình giấy biên nhận, nhận thông báo nộp thuế tại Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện (nơi chưa thành lập Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất). Sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính, người sử dụng đất nộp lại chứng từ cho Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện (nơi chưa thành lập Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất).
Bước 4: Công chức chuyên môn tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ
Bước 5: Người sử dụng đất xuất trình giấy biên nhận, nộp lệ phí theo quy định và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện (nơi chưa thành lập Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trong thời gian thụ lý hồ sơ không phát sinh tranh chấp, không có đơn ngăn chặn của Ủy ban nhân dân cấp xã, Tòa án, Thi hành án
Vị trí đất xin cấp giấy chứng nhận không nằm trong quy hoạch
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (bao gồm bản gốc và bản photo công chứng)
Tờ khai lệ phí trước bạ (theo mẫu quy định)
Tờ khai nộp tiền sử dụng đất (theo mẫu quy định)
Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có)
Các giấy tờ khác liên quan đến chủ sử dụng: Người sử dụng đất xuất trình khi yêu cầu gồm: Hộ khẩu, chứng minh nhân dân
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tải về
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất
Tải về
Tờ khai nộp tiền sử dụng đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức thu phí địa chính
Mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân (trường hợp người sử dụng đất có các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai) - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-130620-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
14