Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-131169-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sợ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân làm bản khai hoặc đại diện thân nhân lập bản khai kèm biên bản ủy quyền (trường hợp người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đã chếti) nộp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được bản khai hoặc giấy tờ hợp lệ có trách nhiệm xác nhận, lập danh sách kèm bản khai gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (trong trường hợp đã hưởng trợ cấp một lần; có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm giấy tờ quy định gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (trong trường hợp chưa hưởng trợ cấp một lần).
Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 4: - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ quy định có trách nhiệm kiểm tra và ra quyết định trợ cấp. Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 các ngày làm việc trong tuần (Trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)
+ Buổi sáng: từ 7giờ 00 đến 11 giờ 00;
+ Buổi chiều: từ 13giờ 00 đến 17giờ 00.
* Hồ sơ xác nhận và giải quyết chế độ đối với trường hợp đã hưởng trợ cấp một lần (Khoản 1 Điều 33 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH):
- Bản khai cá nhân (Mẫu TĐ1);
* Hồ sơ xác nhận và giải quyết chế độ đối với trường hợp đã hưởng trợ cấp một lần (Khoản 1 Điều 33 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH):
- Hồ sơ hoặc quyết định trợ cấp một lần;
* Hồ sơ xác nhận và giải quyết chế độ đối với trường hợp chưa hưởng trợ cấp một lần (Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH):
+ Bản khai cá nhân (Mẫu TĐ2).
- Trường hợp người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày thì đại diện thân nhân lập bản khai (Mẫu TĐ3);
* Hồ sơ xác nhận và giải quyết chế độ đối với trường hợp chưa hưởng trợ cấp một lần (Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH):
+ Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ, lý lịch Đảng viên (lập từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 trở về trước); hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân (Dùng cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến
Tải về
Bản khai cá nhân (Dùng cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày)
Tải về
Bản khai cá nhân (Dùng cho thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày)
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận và giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-131169-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [10]

0
28