Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-133093-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận trực tiếp vào tờ khai
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có công với cách mạng hoặc con của họ thuộc diện hưởng ưu đãi giáo dục, đào tạo làm tờ khai kèm bản sao giấy khai sinh nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác nhận tờ khai.
Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 các ngày làm việc trong tuần (Trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)
+ Buổi sáng: từ 7giờ 00 đến 11 giờ 00;
+ Buổi chiều: từ 13giờ 00 đến 17giờ 00.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
1- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B.
2- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945, con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945, Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến, con của liệt sĩ, con của thương binh, con của bệnh binh, con bị dị dạng, dị tật của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học hiện đang theo học ở các cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông (gọi chung là cơ sở giáo dục) hoặc đang theo học hệ chính quy tập trung có khoá học từ 1 năm trở lên tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú (gọi chung là cơ sở đào tạo); học liên tục lên trình độ đào tạo cao hơn gồm: trung cấp lên cao đẳng, cao đẳng lên đại học.
- Học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi ở mục 1, 2 ở trên không được hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo nếu nằm trong các trường hợp sau:
+ Đang hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học
+ Đang học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên.
+ Đã hưởng chế độ ưu đãi giáo dục, đào tạo ở một cơ sở đào tạo, nay tiếp tục học thêm ở một cơ sở đào tạo khác cùng cấp và trình độ đào tạo.
+ Đang học ở nước ngoài.
- Riêng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, bản thân người đi học phải đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
Tờ khai xin cấp sổ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo. kèm theo bản sao giấy khai sinh của người đang hường chế độ ưu đãi giáo dục, đào tạo (mẫu số 01-UĐGD).
Bản sao Giấy khai sinh.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công và con của họ - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-133093-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
29