Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-133230-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở, Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường (nơi chưa thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: - Nếu hồ sơ nộp trước 16 giờ 30 thì giải quyết trong ngày. - Nếu nộp sau 16 giờ 30 giờ hồ sơ thì hẹn trả kết quả trong ngày làm việc hôm sau
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận nội dung đã đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người sử dụng đất chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện (nơi chưa thành lập Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất).
Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thu lệ phí và viết phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người sử dụng đất bổ sung hồ sơ đúng quy định.
Bước 3: Người sử dụng đất xuất trình giấy biên nhận (nếu có), nhận kết quả tại Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện (nơi chưa thành lập Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc đăng ký thế chấp chỉ được tiến hành khi cá nhân, tổ chức đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai
Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp hai (02) bản
Văn bản uỷ quyền (nếu có)
Hợp đồng thế chấp một (01) bản
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu chủ sở hữu tài sản đồng thời là người sử dụng đất);
Trường hợp bên thế chấp (chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất) không phải là người sử dụng đất theo Luật Đất đai (sử dụng đất thuê của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoặc là bên nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà không hình thành pháp nhân mới) thì có thể nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chỉ cần nộp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất có công chứng, chứng thực thay cho việc nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (bao gồm: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được cấp theo quy định của Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ) trong trường hợp thế chấp nhà ở, công trình xây dựng. Tuy nhiên, không bắt buộc phải nộp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong những trường hợp sau đây:
+ Hợp đồng thế chấp đã có công chứng, chứng thực hoặc có xác nhận của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao.
+ Tài sản thế chấp là nhà ở, công trình xây dựng đã được ghi nhận trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Theo Quyết định số 90/2007/QĐ-UBND tỉnh Gia Lai ngày 24/9/2007 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.

0
23