Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-133455-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thanh tra huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Đối với đơn khiếu nại: Trong 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn thuộc thẩm quyền giải quyết và đủ các điều kiện thì phải thụ lý để giải quyết, nếu không thụ lý thì phải có văn bản và nêu rõ lý do; Trường hợp không thuộc thẩn quyền giải quyết thì trả đơn và hướng dẫn người khiếu nại gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đối với đơn tố cáo: Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tố cáo, cơ quan có thẩm quyền giải quyết phải thụ lý để giải quyết. Nếu không thuộc thẩm quyền thì phải chuyển đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản trả lời
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Phân loại và xử lý sơ bộ
- Đơn khiếu nại: Nếu đơn KN không đủ điều kiện để xử lý :Những đơn Kn về một vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc KN về vụ việc đã có quyết định giải quyết lần 2 và đã được hướng dẫn, nhưng vì nhiều lý do khác nhau người KN tiếp tục gửi đơn thì căn cứ vào Luật khiếu nại tố cáo đã được sửa đổi, bổ sung các năm 2004, 2005 và nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ thì xử lý như sau: Đối với đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, đơn khiếu nại về vụ việc đã có Quyết định giải quyết lần 2 thì cơ quan tiếp nhận không có trách nhiệm thụ lý mà thông báo, trả lời, chỉ dẫn cho người khiếu nại bằng văn bản. Việc chỉ dẫn chỉ thực hiện một lần đối với một vụ việc khiếu nại. Trường hợp người khiếu nại gửi kèm các giấy tờ, tài liệu là bản gốc liên quan đến vụ việc khiếu nại thì cơ quan nhận được trả lại các giấy tờ, tài liệu đó cho người khiếu nại.
- Đơn tố cáo không đủ điều kiện để xử lý thì căn cứ Điều 38 Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ:“không xem xét, giải quyết.
- Những đơn khiếu nại, tố cáo phản ảnh những vụ việc nghiêm trọng cần phải có ngay nững biện pháp cấp bách nhằm ngăn ngừa những hậu quả xấu xảy ra thì cán bộ xử lý đơn thư phải báo cáo ngay với thủ trưởng cơ quan để có những biện pháp kịp thời. Việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật phải được dựa trên các quy định của Luật khiếu nại tố cáo đã được sửa đổi, bổ sung các năm 2004, 2005 và nghị định 136/2006/NĐ-Cp ngày 14/11/2006 của Chính phủ.
Bước 2: Nghiên cứu đơn
Sau khi đã qua xử lý bước 1, nhứng đơn không đủ điều kiện xử lý đã được phân loại riêng, các đơn thư còn lại sẽ được nghiên cứu xử lý. Bước nghiên cứu được thực hiện theo trình tự: Đọc và tóm tắt nội dung đơn; ghi chép nội dung vụ việc vào sổ xử lý đơn.. Quá trình nghiên cứu đơn phải xác định đúng nội dung khiếu nại, tố cáo và yêu cầu của người khiếu nại, tố cáo. Trong trường hợp một đơn đề cập nhiều nội dung, nêu ra nhiều yêu cầu thì với từng nội dung, từng yêu cầu đó đã được cơ quan nào giải quyết và giải quyết như thế nào?
Xử lý đơn.
Đối với đơn khiếu nại:
- Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết: Sau khi nghiên cứu, nếu thấy khiếu nại thuộc thẩm quyền và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì cán bộ xử lý đơn thư báo cáo với thủ trưởng cơ quan để báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao cho các cơ quan chức năng thụ lý.
+ Nếu đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của của Ủy ban nhân dân huyện và đủ điều kiện để thụ lý giải quyết nhưng lại do nhiều người cùng ký tên vào đơn, thì hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn riêng, trình bày rõ nội dung và yêu cầu cụ thể của mình để thực hiện việc khiếu nại theo quy định tại Điều 5 nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ.
- Đối với đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết thì sẽ thông báo và hướng dẫn người khiếu nại gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Đối với đơn tố cáo:
+ Đối với đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện thì cán bộ xử lý đơn phải báo cáo thủ trưởng cơ quan báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
+ Đối với đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết, thì cán bộ xử lý đơn thư phải chuyển đơn tố cáo và các chứng cứ tài liệu có liên quan (nếu có) cho người có thẩm quyền giải quyết tố cáo.
+ Đối với tố cáo hành vi phạm tội: Nếu nội dung tố cáo liên quan đến hành vi có dấu hiệu phạm tội thì cán bỗ ử lý đơn thư phái báo cáo với thủ trưởng cơ quan mình để chuyển cho cơ quan điều tra, Viện kiểm sát để xử lý.
Đối với đơn vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo: Trong trường hợp này cán bộ xử lý đơn phải tách riêng nội dung khiếu nại và nội dung tố cáo rồi mới tiến hành xử lý. Nội dung khiếu nại sẽ được xử lý như trình tự xử lý đơn khiếu nại; nội dung tố cáo được xử lý như đối với đơn tố cáo.
- Đơn khiếu nại hoặc đơn tố cáo.
- Các giấy tờ khác có liên quan.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn khiếu nại
Tải về
Mẫu đơn tố cáo
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục xử lý đơn thư - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-133455-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
31