Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-133558-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày tiếp nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch được điều chỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho công dân. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn công dân bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Công dân xuất trình giấy biên nhận (nếu có), nộp lệ phí theo quy định, nhận kết quà tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối với trường hợp điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác thì nếu như Ủy ban nhân dân xã, phường không còn sổ lưu mà sổ chỉ lưu Ủy ban nhân dân cấp huyện thì cấp huyện mới tiến hành điều chỉnh
Bản chính giấy tờ hộ tịch cần điều chỉnh
Bản chính Giấy khai sinh
Giấy tờ tùy thân của người đi khai và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác 25.000 đồng/ trường hợp.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-133558-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
19