Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-133703-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc đối với trường hợp đơn giản, không quá 10 ngày làm việc đối với trường hợp phức tạp, không quá 30 ngày làm việc đối với trường hợp đặc biệt phức tạp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng Ủy quyền đã được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện nơi không có tổ chức hành nghề công chứng.
Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận, hẹn trả kết quả cho công dân. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn công dân bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Công dân xuất trình Giấy biên nhận, nộp lệ phí theo quy định và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện nơi không có tổ chức hành nghề công chứng.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người ủy quyền và người được ủy quyền phải có mặt trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ để ký vào Hợp đồng Ủy quyền
Hợp đồng Ủy quyền.
Giấy tờ tùy thân của các bên trong Giấy Ủy quyền (giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu).
Giấy tờ có liên quan đến việc Ủy quyền.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực 20.000 đồng/trường hợp
TTHC đang xem
Chứng thực hợp đồng Ủy quyền - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-133703-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
25