Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-134032-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho công dân. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Cá nhân, tổ chức xuất trình giấy biên nhận, nộp lệ phí theo quy định và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh.
- Tên Hợp tác xã kinh doanh dự định đăng ký kinh doanh phù hợp quy định.
- Có vốn điều lệ.
- Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.
Đơn đăng ký kinh doanh.
Điều lệ hợp tác xã.
Số lượng xã viên hợp tác xã, danh sách Ban quản trị và Ban kiểm soát hợp tác xã.
Biên bản đã được thông qua tại Hội nghị thành lập hợp tác xã. Biên bản do trưởng Ban quản trị hợp tác xã ký.
Xuất trình bản chính và nộp Bản sao chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách thành viên hợp tác xã
Tải về
Điều lệ hợp tác xã
Tải về
Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 100.000 đồng/ 1 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-134032-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Đăng ký kinh doanh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
37