Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-134087-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: - Đổi lại đăng ký: Không quá 3 ngày nếu nộp đủ hồ sơ theo quy định; - Đổi lại biển số: Không quá 10 ngày, kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký - Biển số xe
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trình tự thực hiện:
- Chủ phương tiện xe mô tô, xe máy gồm: xe cải tạo; xe thay đổi màu sơn; đăng ký xe bị rách, hư hỏng, biển số xe hư hỏng, mờ chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp đổi đăng ký xe, biển số xe, nộp tại Công an cấp huyện.
- Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, viết biên nhận, hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
- Chủ phương tiện xe mô tô, xe máy xuất trình giấy biên nhận và nhận đăng ký, biển số xe mới tại trụ sở Công an cấp huyện.
:
- Giấy khai đăng ký xe;
- Công văn đề nghị (đối với cơ quan, tổ chức) hoặc đơn đề nghị cấp đổi đăng ký, biển số xe (đối với cá nhân);
- Đăng ký hoặc biển số xe cũ, hỏng (trường hợp đổi đăng ký, biển số).
Không bắt buộc phải mang xe đến để kiểm tra (trừ xe cải tạo, xe thay đổi màu sơn).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy khai đăng ký xe (mẫu 01)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí - Cấp đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số xe mô tô, xe máy: 30.000 đ/xe - Đổi biển số thì thu theo giá mua biển số thực tế.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp đổi đăng ký, biển số xe mô tô, xe máy - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-134087-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Kinh doanh có điều kiện
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
46