Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-134151-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Sau khi nhận đủ hồ sơ và kinh phí do Sở Lao động - Thương binh xã hội tỉnh cấp về sẽ tiến hành giải quyết chi trả trợ cấp cho đối tượng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chi trả chế độ ưu đãi giáo dục đào tạo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp sổ Ưu đãi giáo dục - đào tạo có xác nhận của nhà trường tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi cư trú.
Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ
Bước 3: Đối tượng được hưởng trợ cấp xuất trình giấy báo nhận tiền, nhận tiền trợ cấp.
Học sinh, sinh viên thuộc diện hưởng chế độ ưu đãi xuất trình Sổ ưu đãi trong giáo dục - đào tạo đã được cấp, có đóng dấu xác nhận của trường nơi đang học.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục - đào tạo cho con người có công cách mạng - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-134151-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
46