Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-134165-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Sổ ưu đãi giáo dục – đào tạo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Đối tượng làm đơn xin cấp lại sổ ưu đãi có trình bày lý do làm mất hoặc làm hư hỏng sổ ưu đãi, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về trường hợp mất sổ đó. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi thường trú của người có công hoặc của thân nhân người có công thuộc diện hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo để làm thủ tục cấp lại sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo.
- Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn người nộp bổ sung hoàn thiện hồ sơ. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: lập danh sách đề nghị cấp lại sổ ưu đãi giáo dục gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xét duyệt.
- Phòng Lao động - Thương binh xã hội cấp lại sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo; theo dõi cấp và quản lý chi trả trợ cấp cho đối tượng hưởng ưu đãi giáo dục, đào tạo theo qui định.
:
- Đơn xin cấp lại sổ ưu đãi do đối tượng (tự lập).
- 1 hình 3x4.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xét cấp lại sổ Ưu đãi giáo dục - đào tạo cho học sinh, sinh viên con của đối tượng người có công với cách mạng - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-134165-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
40