Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-192669-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm thú y các huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm thú y
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (mẫu 26)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh Thú y đối với cơ sở giết mổ lợn nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã, thành phố.
Bước 2: - Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và hẹn thời gian giải quyết các bước tiếp theo như: hẹn thời gian, địa điểm, các nội dung cần kiểm tra.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì kiểm dịch viên động vật hướng dẫn tổ chức, cá nhận hoàn thiện đầy đủ hồ sơ.
Bước 3: Trạm Thú y chuyển hồ sơ lên Chi cục Thú y. Chi cục Thú y cấp giấy chứng nhận và chuyển kết quả về Trạm thú y.
Bước 4: - Tổ chức, cá nhân nhận kết quả và nộp phí, lệ phí tại Trạm Thú y.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y theo mẫu quy định.
Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao công chứng).
Giấy xác nhận địa điểm nằm trong qui hoạch của cấp chính quyền.
Bản thiết kế cơ sở giết mổ.
Các giấy tờ khác liên quan đến việc thành lập cơ sở.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y
Tải về
Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh Thú y
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia súc 100.000 đồng/lần
Lệ phí kiểm tra để cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia súc + Mới thành lập: 1.100.00 đồng/lần + Đang hoạt động: 1.040.000 đồng/lần
Căn cứ pháp lý

0
22