Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-192672-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trạm thú y các huyện, thị xã, thành phố
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh Thú y đối với cơ sở giết mổ gia cầm nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã, thành phố.
Bước 2: - Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và hẹn thời gian giải quyết các bước tiếp theo như: hẹn thời gian, địa điểm, các nội dung cần kiểm tra.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì kiểm dịch viên động vật hướng dẫn tổ chức, cá nhận hoàn thiện đầy đủ hồ sơ.
Bước 3: Trạm Thú y chuyển hồ sơ lên Chi cục Thú y. Chi cục Thú y cấp giấy chứng nhận và chuyển kết quả về Trạm thú y.
Bước 4: - Tổ chức, cá nhân nhận kết quả và nộp phí, lệ phí tại Trạm Thú y.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (theo mẫu);
Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao công chứng);
Các giấy tờ khác liên quan đến việc thành lập cơ sở.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh Thú y
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia cầm 100.000 đồng/lần
Lệ phí kiểm tra để cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia cầm + Mới thành lập: 1.100.00 đồng/lần + Đang hoạt động: 1.040.000 đồng/lần
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh Thú y đối với cơ sở giết mổ gia cầm - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-192672-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22