Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-192813-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Thú y huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại các Trạm Thú y
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (mẫu 26)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cửa hàng, quầy sạp kinh doanh buôn bán động vật, SPĐV chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ về Trạm Thú y khi Chi cục Trưởng ủy quyền cho Trạm Thú y huyện, thị xã, thành phố; Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của Hồ sơ, tiếp nhận và hẹn thời gian giải quyết các bước tiếp theo như: hẹn thời gian kiểm tra sau khi kiểm tra hồ sơ đúng quy định, Trạm thú y cấp giấy chứng nhận cho chủ cơ sở.
Bước 3: Trạm Thú y chuyển hồ sơ lên Chi cục Thú y. Chi cục Thú y cấp giấy chứng nhận và chuyển kết quả về Trạm thú y.
Bước 4: - Tổ chức, cá nhân nhận kết quả và nộp phí, lệ phí tại Trạm Thú y.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y theo mẫu quy định
Các giấy tờ khác liên quan đến việc thành lập cơ sở
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y
Tải về
Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh Thú y
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với quầy sạp kinh doanh sản phẩm động vật 50.000 đồng/lần
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh Thú y đối với cửa hàng, quầy sạp kinh doanh buôn bán động vật, sản phẩm động vật - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-192813-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
28