Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-192818-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Thú y huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và chính quyền địa phương cơ sở
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại các Trạm Thú y
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ về Trạm Thú y khi Chi cục Trưởng ủy quyền cho Trạm Thú y huyện, thị xã, thành phố; Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và hẹn thời gian giải quyết các bước tiếp theo như: hẹn thời gian kiểm tra sau khi kiểm tra hồ sơ đúng quy định, Trạm thú y cấp giấy chứng nhận cho chủ cơ sở.
Bước 3: Trạm Thú y chuyển hồ sơ lên Chi cục Thú y. Chi cục Thú y cấp giấy chứng nhận và chuyển kết quả về Trạm thú y.
Bước 4: - Tổ chức, cá nhân nhận kết quả và nộp phí, lệ phí tại Trạm Thú y.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y
- Chứng chỉ hành nghề thú y
Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y (theo mẫu).
Tờ trình về điều kiện kinh doanh thuốc thú y (theo mẫu).
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng) .
Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (bản sao có công chứng) .
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y
Tải về
Tờ trình điều kiện kinh doanh thuốc thú y
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản 100.000 đồng/1 lần
Phí thẩm định điều kiện và tiêu chuẩn cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản - Cửa hàng 250.000 đồng/1 lần - Đại lý 500.000 đồng/1 lần
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-192818-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
29