Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-192852-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị liên quan thuộc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn và mời chuyên gia bên ngoài (nếu cần).
Cách thức thực hiện: Hồ sơ đăng ký xác nhận được gửi đến cơ quan thường trực bằng một trong các hình thức: trực tiếp, Fax, E-mail, mạng điện tử (sau đó gửi bản chính theo đường bưu điện).
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 20 ngày làm việc.
Đối với trường hợp Giấy xác nhận nội dung đăng ký nội dung quảng cáo đã được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng, cơ sở có đề nghị cấp lại, thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm, Cấp lại giấy xác nhận cho cơ sở.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Gia Lai hoặc gửi theo đường Fax, E-mail, mạng điện tử (sau đó gửi bản chính theo đường bưu điện).
Bước 2: Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hoặc vào sổ công văn đến (nếu gửi qua đường bưu điện).
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đến nộp hồ sơ hoặc gọi điện thoại cho tổ chức, cá nhân (nếu gửi qua đường bưu điện) bổ sung hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Bước 3: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tổ chức xử lý, thẩm định hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của cơ sở, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản phải thẩm tra sơ bộ hồ sơ, hướng dẫn cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu chưa đúng quy định.
- Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông báo kết quả thẩm định cho cơ sở.
- Thông báo bằng văn bản trường hợp thẩm định không đạt yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do chưa được xác nhận nội dung quảng cáo và những yêu cầu cần bổ sung, chỉnh sửa.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả và nộp phí, lệ phí tại Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.
Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).
Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT;
Bản thuyết minh kèm theo các tài liệu sửa đổi, bổ sung liên quan đến việc thay đổi nội dung quảng cáo thực phẩm;
Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc kết quả kiểm tra đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực (áp dụng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh trong nước).
Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm 150.000 đồng/1 lần cấp/ 1 sản phẩm.
Phí thẩm định, xét duyệt hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo 1.000.000 đồng/lần/sản phẩm đối với Áp phích, tờ rơi, poster. 1.200.000 đồng/lần/sản phẩm đối với Truyền hình, phát thanh.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-192852-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Quảng cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26