Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-224438-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện; Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường).
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất; Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - 15 ngày làm việc (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính) trong trường hợp bên nhận chuyển quyền có yêu cầu sử dụng Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền.
- 20 ngày làm việc (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính) trong trường hợp cấp Giấy chứng nhận mới cho bên nhận chuyển quyền.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đã được chỉnh lý hoặc Giấy chứng nhận được cấp mới cho bên nhận quyền sở hữu nhà ở gắn liền quyền sử dụng đất ở
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp bổ sung hồ sơ đúng quy định.
Bước 3: Cá nhân xuất trình giấy biên nhận, nộp lệ phí, nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
* Điều kiện về đối tượng giao dịch:
1. Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
2. Không có tranh chấp.
3. Tài sản không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
4. Trong thời hạn sử dụng đất.
* Điều kiện người Việt Nam định cư ở nước ngoài:
1. Thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định pháp luật;
2. Có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
Một trong các giấy tờ về giao dịch nhà ở được công chứng theo quy định:
a) Hợp đồng mua bán nhà ở;
b) Di chúc hoặc biên bản phân chia thừa kế hoặc bản án, quyết định giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật hoặc văn bản khai nhận di sản nếu người thừa kế là người duy nhất.
c) Hợp đồng tặng cho nhà ở.
d) Hợp đồng đổi nhà ở.
Bản chính giấy tờ về quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận Thực hiện theo Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh
Phí thẩm định Thực hiện theo Quyết định số 118/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và Quyết định số 65/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 118/2006/QĐ-UBND
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký mua bán, thừa kế, tặng cho, đổi nhà ở gắn liền quyền sử dụng đất ở đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng và đủ điều kiện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-224438-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23