Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-224517-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách, Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất, phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xét duyệt hồ sơ miễn, giảm gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã nhận hồ sơ, lập văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét giải quyết miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng.
Bước 2: UBND cấp huyện thẩm tra, xác minh, lập hồ sơ đề nghị miễn, giảm gửi Sơ Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
1. Phải có hồ sơ gốc quản lý tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh và đang hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
2. Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Gia Lai (xã, phường, thị trấn nơi có đất đề nghị miễn, giảm) và đang thực sự gặp khó khăn về nhà ở.
Đơn đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất.
Hộ khẩu (bản sao chứng thực).
Các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất (bản sao chứng thực);
Văn bản xác nhận của UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (trong địa bàn tỉnh) về việc xin miễn, giảm tiền sử dụng đất lần đầu, diện tích sử dụng đất ở tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong trường hợp người có công với cách mạng không có hộ khẩu thường trú tại nơi có đất).
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-224517-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách, Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29