Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-224668-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu; Trong trường hợp yêu cầu được gửi qua bưu điện thì chậm nhất là trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của bưu điện), phòng giáo dục và đào tạo thực hiện cấp bản sao
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu cấp bản sao trực tiếp yêu cầu hoặc gửi yêu cầu qua đường bưu điện đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
Bước 2: Công chức chuyên môn tiếp nhận, giải quyết theo yêu cầu của công dân.
Bước 3: Người yêu cầu cấp bản sao nộp lệ phí theo quy định, nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
Trong trường hợp trực tiếp yêu cầu: người yêu cầu cấp bản sao văn bằng phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác.
Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao văn bằng qua hệ thống bưu điện thì người yêu cầu nộp bản sao có chứng thực giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ 3.000 đồng/bản sao
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-224668-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Chức danh, bằng cấp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

1
28