Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-224697-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.
- Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra các thủ tục theo Danh mục thủ tục quy định.
- Nếu hồ sơ đầy đủ thì ghi phiếu tiếp nhận cho cá nhân.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cá nhân bổ sung.
Bước 3: Công chức chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.
Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi đã đăng ký.
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:
+ Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng: 07h00 – 11h00; Buổi chiều: 13h00 – 17h00.
+ Thứ 7: Buổi sáng (07h00 – 11h00); trừ các ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
(1) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh.
(2) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký đảm bảo yêu cầu sau:
a) Gồm 2 thành tố:
+ Thành tố thứ nhất: loại hình “Hộ kinh doanh”.
+ Thành tố thứ hai: tên riêng của hộ kinh doanh. Tên riêng phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu và phát âm được.
b) Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.
c) Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi thành phố, huyện, thị xã.
(3) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.
d) Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.
Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.
Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập)
Bản sao Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.
Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập).
Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định).
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình (đối với ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề).
* Ghi chú: Bản sao hợp lệ là những giấy tờ đã được chứng thực hoặc sao y bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh
Tải về
Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 100.000 đồng/lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
17