Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-224836-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế (thị xã, thành phố), phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (huyện)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tiếp nhận dân, bố trí, ổn định các hộ dân và thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Phòng Kinh tế (thị xã, thành phố), phòng Nông nghiệp và PTNT (huyện) hoặc đơn vị được giao thực hiện công tác bố trí, ổn định dân cư lập hồ sơ trình UBND cấp huyện xem xét, phê duyệt.
Biên bản kiểm tra địa bàn vùng dự án.
Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư.
Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư.
Quyết định bố trí, ổn định dân cư của UBND cấp huyện.
Danh sách các hộ bố trí, ổn định dân cư hưởng chính sách hỗ trợ nơi đi.
Quyết định về việc tiếp nhận hộ bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án của UBND cấp huyện.
Danh sách tiếp nhận hộ bố trí, ổn định dân cư được hưởng chính sách hỗ trợ nơi đến.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
30