Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-224844-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trang trại sản xuất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã nơi trang trại sản xuất. Công chức cấp xã kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn thời gian trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác nhận Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại và chuyển hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đến Ủy ban nhân dân cấp huyện. UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại, chuyển đến Ủy ban nhân dân cấp xã để trả cho chủ trang trại.
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại trong trường hợp: Giấy chứng nhận kinh tế trang trại bị mất, cháy, rách, nát, đồng thời phải đạt các tiêu chuẩn kinh tế trang trại sau:
1. Đối với cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, sản xuất tổng hợp phải đạt các điều kiện:
- Có diện tích trên mức hạn điền, tối thiểu: 2,1 ha.
- Giá trị sản lượng hàng hóa đạt 700 triệu đồng/năm.
2. Đối với cơ sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1.000 triệu đồng/năm trở lên;
3. Đối với cơ sở sản xuất lâm nghiệp phải có diện tích tối thiểu 31 ha và giá trị sản lượng hàng hóa bình quân đạt 500 triệu đồng/năm trở lên.
Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại thực hiện theo mẫu;
Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đã được cấp (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-224844-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Phát triển nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
35