Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-230564-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý khu kinh tế tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên Môi trường, đại diện tổ chức, cá nhân khác tuỳ nội dung, tính chất của dự án.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh
Thời hạn giải quyết: Không quá 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Đối với dự án thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường thời hạn thẩm định tối đa là 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyêt định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai. (Địa chỉ: 50 Phan Bội Châu, Pleiku, Gia Lai).
* Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ theo quy định thì ghi phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc cần bổ sung thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh.
Bước 3: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai.
* Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Sáng từ 07h30 đến 10h30; Chiều từ 13h30 đến 16h30) trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định.
Trước khi kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường của cơ sở:
1. 01 (một) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết thực hiện theo mẫu .
2. 05 (năm) bản đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của đề án bảo vệ môi trường chi tiết thực hiện theo mẫu. Trường hợp cần thiết BQL có thể yêu cầu chủ dự án cung cấp thêm số lượng đề án bảo vệ môi trường;
Trường hợp cơ sở đã khởi công và đang trong giai đoạn chuẩn bị (chuẩn bị mặt bằng), đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị và đang trong giai đoạn thi công xây dựng nhưng chưa có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết phải kèm 01 (một) bản dự án đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi của cơ sở hoặc văn bản tương đương theo quy định của pháp luật về đầu tư.
Sau khi kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường của cơ sở:
Chủ dự án hoàn thiện báo cáo, ký vào góc trái phía dưới của từng trang của đề án, nhân bản, đóng quyển, có bìa và trang phụ bìa theo mẫu quy định gửi đến Ban Quản lý 05 (năm) bản đề án bảo vệ môi trường kèm 01 (một) bản được ghi trên đĩa CD và văn bản giải trình về việc chỉnh sửa, bổ sung đề án bảo vệ môi trường theo kết quả thẩm định.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu chứng thực đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt
Tải về
Quyêt định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Tải về
Trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]

0
17