Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-230576-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý khu kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai.
* Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ theo quy định thì ghi phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc cần bổ sung thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh.
Bước 3: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai.
* Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Sáng từ 07h30 đến 10h30; Chiều từ 13h30 đến 16h30) trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định.
Đối với cơ sở thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư :
a) 01 (một) văn bản của chủ cơ sở đề nghị xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản thực hiện theo mẫu.
b) 05 (năm) bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của Đề án bảo vệ môi trường thực hiện theo mẫu .
Đối với cơ sở không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư :
a) (một) văn bản của chủ cơ sở đề nghị xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản thực hiện theo mẫu.
b) 05 (năm) bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của Đề án bảo vệ môi trường thực hiện theo mẫu .
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]

0
24