Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-232026-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: Đại diện tổ chức, cá nhân có các hoạt động thuộc đối tượng phải lập Đề án bảo vệ môi trường và đã được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi qua đường bưu điện (số 17 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai). Cán bộ, công chức trực tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, viết phiếu biên nhận cho người nộp và chuyển hồ sơ đến bộ phận, người có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ so với quy định thì hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện.
Bước 2: Kiểm tra, thẩm định, cấp giấy xác nhận: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường của cơ sở, tham mưu UBND tỉnh cấp giấy xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
Bước 3: Trả kết quả:
- Đại diện tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo ngày hẹn (phiếu biên nhận) tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc theo đường công văn.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần(trừ ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định).
Một (01) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở (theo mẫu) quy định tại Phụ lục 11 kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT;
Năm (05) báo cáo kết quả thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT.
- Đối với cơ sở hoạt động khai thác khoáng sản thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT.
- Đối với cơ sở hoạt động về thủy lợi, thủy điện có công trình hồ chứa thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo kết quả việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Tải về
Báo cáo kết quả việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với cơ sở hoạt động khoáng sản
Tải về
Báo cáo kết quả việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với cơ sở hoạt động về thủy lợi, thủy điện có công trình hồ chứa nước
Tải về
Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện Đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]
TTHC đang xem
Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-232026-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
45