Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-246379-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Công Thương
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để được hướng dẫn.
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Công Thương. Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai.
* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy hẹn trao cho tổ chức.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức kịp thời hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Tổ chức nhận kết quả và nộp lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Công Thương.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 7h30 đến 10h30 sáng, từ 13h30 đến 16h chiều các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
1. Địa điểm của cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
2. Được xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về tiêu chuẩn cửa hàng kinh doanh xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành;
3. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo về nghiệp vụ kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.
* Đối với trường hợp cấp lại:
- Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hết hiệu lực thi hành: Trước thời hạn hết hiệu lực 30 ngày thương nhân được cấp phép phải lập hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới.
* Đối với trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi: Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với Cửa hàng bán lẻ xăng dầu, thương nhân phải lập hồ sơ đề nghị bổ sung sửa đổi Giấy chứng nhận gồm:
- Văn bản đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với Cửa hàng bán lẻ xăng dầu;
* Đối với trường hợp cấp lại:
- Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với Cửa hàng bán lẻ xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thương nhân phải lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận gồm:
+ Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu;
+ Bản gốc hoặc bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (nếu có);
* Đối với trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi: Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với Cửa hàng bán lẻ xăng dầu, thương nhân phải lập hồ sơ đề nghị bổ sung sửa đổi Giấy chứng nhận gồm:
- Bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đã cấp;
* Đối với trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi: Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với Cửa hàng bán lẻ xăng dầu, thương nhân phải lập hồ sơ đề nghị bổ sung sửa đổi Giấy chứng nhận gồm:
- Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Trường hợp cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu * Mức thu lệ phí cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh: + Tại khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 200.000 đồng/Giấy phép/lần cấp. + Tại các khu vực khác: Áp dụng mức thu bằng 50% mức thu trên.
Trường hợp hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hết thời hạn hiệu lực a. Mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh: + Tại khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 1.200.000 đ/điểm kinh doanh/lần thẩm định; + Tại các khu vực khác: Áp dụng mức thu bằng 50% mức thu trên b. Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh: + Tại khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 200.000đ/ giấy phép/lần cấp. + Tại các khu vực khác: Áp dụng mức thu bằng 50% mức thu trên
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-246379-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
46