Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-246702-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo, An toàn lao động
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Đơn vị để xảy ra tai nạn lao động chết người hoặc làm từ hai người bị tai nạn nặng khai báo trực tiếp hoặc bằng điện thoại, Fax, công điện, thư điện tử với Thanh tra Sở lao động - Thương binh và Xã hội.
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc đối với tai nạn lao động làm từ hai người bị tai nạn nặng trở lên; Không quá 20 ngày làm việc đối với các vụ tai nạn lao động chết người tính từ khi Đoàn điều tra tai nạn lao động nhận được đầy đủ tài liệu, đồ vật, phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn từ cơ quan cảnh sát điều tra. Không quá 40 ngày làm việc đối với vụ TNLĐ cần phải giám định kỹ thuật hoặc giám định pháp y; Được gia hạn điều tra trước khi hết hạn điều tra 05 ngày làm việc ; thời hạn gia hạn điều tra không vượt quá thời hạn nêu trên
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản điều tra tai nạn lao động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở để xảy ra tai nạn lao động (TNLĐ) phải khai báo bằng cách nhanh nhất (trực tiếp hoặc điện thoại, Fax, công điện, thư điện tử) với Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan Công an cấp huyện nơi xảy ra tai nạn lao động và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (nếu có).
Bước 2: Khi nhận được tin báo có tai nạn lao động chết người hoặc làm từ hai người bị tai nạn nặng trở lên Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Giám đốc Sở ban hành quyết định thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh; đồng thời thông báo ngay cho các cơ quan thuộc thành phần Đoàn điều tra tai nạn lao động để cử người tham gia.
Bước 3: Đoàn Điều tra khẩn trương đến nơi xảy ra tai nạn lao động để tiến hành điều tra, thu thập dấu vết, vật chứng, tài liệu có liên quan đến vụ TNLĐ; lấy lời khai nhân chứng, người biết sự việc có liên quan đến vụ TNLĐ; đề nghị giám định kỹ thuật, giám định pháp y (nếu thấy cần thiết).
Bước 4: Đoàn điều tra chủ trì và phối hợp với cơ quan Công an cấp huyện tiến hành điều tra tại chỗ để lập biên bản khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm thương tích, thu thập vật chứng; lập biên bản điều tra tai nạn lao động.
Bước 5: Trưởng đoàn điều tra tổ chức cuộc họp thông qua Biên bản điều tra tai nạn lao động và lập biên bản công bố biên bản điều tra tai nạn lao động
Bản khai báo tai nạn lao động (theo mẫu).
Biên bản khám nghiệm hiện trường.
Sơ đồ hiện trường.
Ảnh hiện trường, ảnh nạn nhân (nếu có).
Biên bản khám nghiệm tử thi hoặc khám nghiệm thương tích.
Biên bản giám định kỹ thuật (nếu có).
Biên bản lấy lời khai của nạn nhân, người làm chứng và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Biên bản điều tra tai nạn lao động.
Biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động.
Giấy chứng thương của bệnh viện điều trị;
Giấy chứng thương của bệnh viện điều trị;
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu khai báo tai nạn lao động (phụ lục số 02, Thông tư liên tịch số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21/5/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Điều tra và lập biên bản điều tra tai nạn lao động chết người hoặc làm từ hai người bị tai nạn nặng trở lên - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-246702-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo, An toàn lao động
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [5]

0
28