Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-246722-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết Giấy biên nhận hồ sơ. Cán bộ chuyên môn kiểm tra, thẩm định và trình lãnh đạo phê duyệt
Bước 3: Người nộp hồ sơ nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trước ít nhất 10 (mười) ngày nhưng không quá 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Đối với người lao động làm việc theo hình thức hợp đồng lao động:
- Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động (theo mẫu);
* Đối với người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp:
- Đề nghị gia hạn giấy phép lao động của đại diện doanh nghiệp nước ngoài (theo mẫu);
* Đối với người nước ngoài quy định tại điểm c và d khoản 1 Điều 1 Nghị định 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung:
- Đề nghị gia hạn giấy phép lao động của đối tác phía Việt Nam (theo mẫu);
Đối với người lao động làm việc theo hình thức hợp đồng lao động:
- Bản sao hợp đồng học nghề được ký giữa doanh nghiệp với người lao động Việt Nam để thay thế cho công việc mà người nước ngoài đang đảm nhiệm hoặc văn bản để chứng minh đã thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo lao động Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 132 của Bộ luật Lao động để thay thế cho công việc mà người nước ngoài đang đảm nhiệm;
* Đối với người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp:
- Văn bản để chứng minh người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp tiếp tục làm việc tại Việt Nam;
* Đối với người nước ngoài quy định tại điểm c và d khoản 1 Điều 1 Nghị định 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung:
- Bản sao hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài;
Đối với người lao động làm việc theo hình thức hợp đồng lao động:
- Bản sao hợp đồng lao động;
* Đối với người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp:
- Giấy phép lao động đã được cấp.
* Đối với người nước ngoài quy định tại điểm c và d khoản 1 Điều 1 Nghị định 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung:
- Giấy phép lao động đã được cấp.
Đối với người lao động làm việc theo hình thức hợp đồng lao động:
- Giấy phép lao động đã được cấp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép của người nước ngoài (mẫu số 8 kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-246722-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Lao động – Việc làm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27