Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-246751-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận xếp hạng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 2: Phòng Dạy nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra sơ bộhồ sơ, trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh.
Bước 3: Hội đồng thẩm định cấp tỉnh tổ chức thẩm định.
Bước 4: Căn cứ vào kết quả thẩm định, cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị xếp hạng trường Hội đồng thẩm định cấp tỉnh xem xét, báo cáo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 5: Căn cứ vào báo cáo của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký văn bản trình UBND tỉnh ra Quyết định hoặc ký văn bản trả lời.
Bước 6: Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ra quyết định xếp hạng trường.
- Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Văn bản, tài liệu, hồ sơ chứng minh số điểm đã đạt được
Văn bản đề nghị xếp hạng trường.
Bảng tự đánh giá, chấm điểm của cơ sở dạy nghề.
Văn bản, tài liệu, hồ sơ chứng minh số điểm đã đạt được.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu Bảng chấm điểm
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xếp hạng các cơ sở dạy nghề - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-246751-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Dạy nghề
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26