Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-254354-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị ghi chú thay đổi về tên gọi, địa điểm đặt trụ sở; 05 ngày làm việc, kể từ ngày được hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động hoặc người đứng đầu Trung tâm
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký hoạt động được thay đổi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp (Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, phường IaKring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: - Sở Tư pháp xem xét, quyết định cho thay đổi hoặc từ chối thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động. Trường hợp cho thay đổi, Sở Tư pháp ghi trực tiếp nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động và đóng dấu xác nhận.
- Trường hợp từ chối thay đổi, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho Hội Liên hiệp phụ nữ và nêu rõ lý do.
Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định):
- Buổi sáng từ 07giờ 00 - 11giờ 00;
- Buổi chiều từ 13giờ 00 - 17giờ 00.
* Trường hợp Trung tâm muốn thay đổi về tên gọi, địa điểm đặt trụ sở thì hồ sơ gồm có:
- Văn bản đề nghị ghi chú thay đổi;
* Trường hợp muốn thay đổi người đứng đầu Trung tâm hoặc thay đổi nội dung hoạt động của Trung tâm thì hồ sơ gồm có:
- Văn bản gửi Sở Tư pháp trong đó nêu rõ mục đích, nội dung, lý do thay đổi;
* Trường hợp Trung tâm muốn thay đổi về tên gọi, địa điểm đặt trụ sở thì hồ sơ gồm có:
- Bản chính Giấy đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp;
* Trường hợp muốn thay đổi người đứng đầu Trung tâm hoặc thay đổi nội dung hoạt động của Trung tâm thì hồ sơ gồm có:
- Bản chính Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm;
* Trường hợp Trung tâm muốn thay đổi về tên gọi, địa điểm đặt trụ sở thì hồ sơ gồm có:
- Nơi đăng ký hoạt động (Nếu thay đổi địa điểm đặt trụ sở).
* Trường hợp muốn thay đổi người đứng đầu Trung tâm hoặc thay đổi nội dung hoạt động của Trung tâm thì hồ sơ gồm có:
- Phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến thay thế được cấp chưa quá 03 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ (Nếu thay đổi người đứng đầu Trung tâm).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Lý lịch cá nhân của người dự kiến đứng đầu trung tâm hỗ trợ kết hôn (Mẫu TP/HTNNg-2010-KH.4 ban hành kèm theo Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
16