Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-254404-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại tổ chức hành nghề công chứng
Thời hạn giải quyết: Không quá 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao văn bản công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng.
Bước 2: Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng. Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý, ghi vào sổ công chứng.
Bước 3: Người yêu cầu nhận kết quả tại tổ chức hành nghề công chứng nơi nộp hồ sơ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc cấp bản sao văn bản công chứng được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
- Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản về việc cung cấp hồ sơ công chứng phục vụ cho việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án liên quan đến việc đã công chứng thì tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm cung cấp bản sao văn bản công chứng và các giấy tờ khác có liên quan. Việc đối chiếu bản sao văn bản công chứng với bản chính chỉ được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng nơi đang lưu trữ hồ sơ công chứng.
- Theo yêu cầu của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch và người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng.
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản (Mẫu số 01/PYC);
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản (Mẫu số 01/PYC ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 5.000 đồng/trang, từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 3.000 đồng nhưng tối đa không quá 100.000 đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [44]
Gia hạn giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi - Gia Lai
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh Thú y đối với cơ sở giết mổ lợn - Gia Lai
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh Thú y đối với cơ sở giết mổ gia cầm - Gia Lai
Chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống; cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật; khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật; cửa hàng kinh doanh động vật, sản phẩm động vật - Gia Lai
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y - Gia Lai
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu - Gia Lai
Đăng ký đất đai mà chưa có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Gia Lai
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất; đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận - Gia Lai
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân - Gia Lai
Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư - Gia Lai
Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư - Gia Lai
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng - Gia Lai
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh của báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng - Gia Lai
Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện - Gia Lai
Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa - Gia Lai
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ - Gia Lai
Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc - Gia Lai
Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ công lập - Gia Lai
Cấp, cấp lại biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch - Gia Lai
Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán - Gia Lai
Cấp mã số đầu tư xây dựng cơ bản - Gia Lai
Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới - Gia Lai
Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ - Gia Lai
Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ - Gia Lai
Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo - Gia Lai
Công bố hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài - Gia Lai
Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài - Gia Lai
Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông - Gia Lai
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật - Gia Lai
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng - Gia Lai
Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi đối với cơ sở thuộc cấp tỉnh quản lý - Gia Lai
Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật - Gia Lai
Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật - Gia Lai
Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Gia Lai
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính - Gia Lai
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn - Gia Lai
Cấp giấy phép hoạt động in - Gia Lai
Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh - Gia Lai
Thành lập trường Tiểu học công lập hoặc cho phép thành lập đối với trường Tiểu học tư thục - Gia Lai
Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học - Gia Lai
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn - Gia Lai
Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập - Gia Lai
Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở - Gia Lai
Sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở - Gia Lai
TTHC đang xem
Cấp bản sao văn bản công chứng - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-254404-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31